Logo pro posunování hesel
Password Pusher
Go Ahead. Email Another Password.

Vygenerujte šifrovací klíč

Tato stránka se používá jako pomocný nástroj ke generování náhodného šifrovacího klíče pro soukromě hostované instance Password Pusher.

Password Pusher šifruje citlivá data v databázi. To vyžaduje náhodně vygenerovaný šifrovací klíč pro každou instanci aplikace.

Níže uvedený náhodně vygenerovaný kód můžete použít ke konfiguraci instance Password Pusher.

Generovaný šifrovací klíč

Tento klíč můžete použít ve své aplikaci nastavením proměnné prostředí PWPUSH_MASTER_KEY.

Znovu načtěte tuto stránku a znovu vygenerujte nový klíč.

Poznámky:

Viz také Password Puher Konfigurační dokumentace.