Password Pusher Logo
Password Pusher
Go Ahead. Email Another Password.

Verktøy og applikasjoner

Ved å bruke JSON API finnes det ulike verktøy for å koble til Password Pusher for å automatisere passorddistribusjon.

Vi har ingen grenser for hvor mange passord du kan trykke (og har ingen intensjoner om å legge til grenser), men vi har en hastighetsbegrenser slik at siden ikke blir tatt ned av dårlige manus eller dårlige skuespillere. Begrens verktøyene dine til maksimalt 1 passord med noen sekunders mellomrom, så skal det gå bra.

JSON API

Dette API-et lar deg kommunisere med Password Pusher via JSON. Dette kan brukes av eksisterende verktøy som curl, wget eller et hvilket som helst programmeringsspråk. Se eksemplene nedenfor for noen ideer.

Eksempler
Curl
curl -X POST --data "password[payload]=mypassword&password[expire_after_days]=2&password[expire_after_views]=10" https://pwpush.com/p.json
Browser Dev Console

Du kan teste dette i nettleserens Javascript-konsoll ved å gå til forsiden til Password Pusher og skrive inn:

 $.post('https://pwpush.com/p.json',
     { 'password[payload]': 'mypassword', 'password[expire_after_days]': '2',
      'password[expire_after_views]': '10' },
      function(data) { console.log('Share this secret URL: https://pwpush.com/p/' + data.url_token) } )

Se flere forklaringer og eksempler i vår Github Wiki.